Orange podporuje boj proti rizikám komunikačných technológií

e-deti

Orange už vyše 8 rokov aktívne pôsobí v oblasti ochrany detí pred rizikami komunikačných technológií a online sveta a dlhodobo pracuje na zvyšovaní povedomia detí, ich rodičov a učiteľov o týchto nástrahách. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Symantec teraz Orange na Slovensku podporuje aj praktický nástroj, ktorý môže pomôcť obmedziť tieto riziká – aplikáciu Norton Family.

 

Pravidelné prieskumy Orangeu ukazujú, že riziká ako je závislosť od internetu, anonymita vo virtuálnom priestore, nevhodný obsah či ešte závažnejšia hrozba kyberšikanovania sú medzi mladými viac než aktuálne. Čísla sú v niektorých prípadoch alarmujúce. Deti vo veku 8 – 15 rokov trávia na internete toľko času, že každé štvrté je ohrozené závislosťou a príklad kyberšikanovania zaznamenali slovenskí psychológovia už v 3. triede základnej školy.

Orange preto okrem doterajších informačno-vzdelávacích aktivít a webstránky www.edeti.sk rozširuje rodičom možnosti ochrany detí podporou praktického nástroja – služby Norton Family od Symantecu. Ide o aplikáciu, ktorá rodičom umožňuje mať napríklad prehľad o nežiadanej aktivite detí v počítači, v mobiloch či tabletoch a pomáha tak eliminovať riziká virtuálnej komunikácie.

„Žiadny softvér nikdy nenahradí rodiča, učiteľa a zodpovedné správanie dieťaťa na internete. Môže však pomôcť rodičom nastaviť si so svojimi deťmi férové pravidlá a diskutovať o rizikách. Je potrebné deťom vysvetliť, prečo je dobré mať prehľad o vhodnosti internetových stránok, ktoré si prezerajú, aj o tom koľko času online trávia. Deti a mladí si často dostatočne neuvedomujú, aké následky môže mať konanie v online svete,“ dodáva Natália Kunická, zodpovedná v Orangei za vzdelávací projekt e-deti.

Aplikácia Norton Family je v súčasnosti na Slovensku dostupná v dvoch verziách. Už bezplatná verzia Norton Family umožňuje napríklad mať pod kontrolou čas, ktorý deti strávia online, spôsob, ako využívajú sociálne siete (napr. ako často sa prihlasujú do facebookového profilu zo svojho počítača či aké meno a vek používajú), ale tiež pomáha predísť poskytnutiu citlivých osobných údajov zo svojich počítačov. Rozšírená verzia Norton Family Premier poskytuje navyše napríklad aj zoznam videí, ktoré si dieťa pozrelo na vybraných portáloch, dohľad nad SMS konverzáciami, ale tiež informáciu, aké aplikácie si deti sťahujú do svojich mobilných zariadení a mnoho ďalších. Norton Family je k dispozícii na stiahnutie aj prostredníctvom portálu www.edeti.skwww.orange.sk/nortonfamily, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

 
 
Zdroj: Orange

 
 

924 Celkovo 2 Dnes
Orange podporuje boj proti rizikám komunikačných technológií 5.00/5 (100.00%) 1 vote